BROMADILON AB

BROMADILON AB

Zrnasti mamak za suzbijanje glodara

 • Aktivna supstanca

  Bromadiolon 0,005%

 • Oblik

  zrnasti mamac

 • Pakovanje

  0,1; 0,25; 0,5; 1; 10; 20 kg

SASTAV I OSOBINE:

BROMADILON AB (zrnasti mamak ) pripada II generaciji antikoagulanata, rodenticida koji sadrži: bromadiolon 0,005%, sa hranljivim nosačem i atraktantima. Crvene je boje.

Rodenticid za profesionalnu upotrebu za suzbijanje glodara u domaćinstvima, javnim objektima, industrijskim objektima, farmama, skladištima i na polju.

NAČIN PRIMENE:

Na mestu primene mamak se stavlja direktno u kutije za mamce, otporne na oštećenja i dobro zatvorene i koje se postavljaju u blizini legla glodara i na mestima gde se najviše hrane i pojavljuju. Prilikom postavljanja mamaka koristi se zaštitna oprema: zaštitne rukavice, zaštitno odelo, naočare i čizme.

Doza primene biocidnog proizvoda:

-Za suzbijanje kućnog miša koristi se 20-25 grama mamka po tacni za mamce koje se postavljaju u razmaku od 3-5 m.

Za suzbijanje pacova koristi se 100 grama mamka po kutiji za mamce koje se postavljaju u razmaku na 7-10 hranidbenih mesta na površini od 250-300 m2.

 • Igeba
 • Bayer
 • Valent