BROMADILON PB

BROMADILON PB

Obloženi mamak za suzbijanje glodara

 • Aktivna supstanca

  Bromadiolon 0,005%

 • Oblik

  obloženi mamac

 • Pakovanje

  0,1; 0,25; 0,5; 1; 10; 20 kg

SASTAV I OSOBINE:

Pripada II generaciji antikoagulanata, rodenticida koji sadrži: bromadiolon 0,005%, sa hranljivim nosačem i atraktantima. Crvene je boje.

Rodenticid za profesionalnu upotrebu za suzbijanje glodara u domaćinstvima, komunalnoj higijeni, javnim objektima, skladištima, industrijskim objektima, farmama i na polju.

NAČIN PRIMENE:

Na mestu primene mamak se stavlja direktno u kutije za mamce, koje su otporne na oštećenja i dobro zatvorene. Prilikom postavljanja mamaka koristi se zaštitna oprema:

 • zaštitne rukavice,
 • zaštitno odelo,
 • naočare i
 • čizme.

Količina ili koncentracija primene biocidnog proizvoda:

-Za suzbijanje kućnog miša koristi se 20 grama mamka po kutiji za mamce u razmaku od 3-5 m.

Za suzbijanje pacova koristi se 100-150 grama mamka po kutiji za mamce na 7-10 hranidbenih mesta na površini od 250-300 m2.
 • Igeba
 • Bayer
 • Valent