Dezinsekcija

Suzbijanje insekata

.

Dezinsekcija je važna preventivna mjera u borbi protiv zaraznih obolenja. To je skup različitih mera koje se preduzimaju s ciljem smanjenja populacije štetnih insekata.

Kao mjera sanitarne zaštite, dezinsekcija je naročito dobila na značaju zbog promjene klime koja nas je zadesila prethodnih 10 – 15 godina.

Sve veći broj dana sa tropskim temperaturama i visokom vlažnošću vazduha, uslovili su pojavu bolesti koje su smatrane egzotičnim za našu regiju:

 • Groznica Zapadnog Nila
 • Malarija
 • Denga groznica
 • Lajmska bolest
 • Krpeljski meningo-encefalitis

Bolesti koje insekti izazivaju kod životinja:

 • Borelioza
 • Bolest kvrgave kože
 • Bolest plavog jezika
 • Hemoragična bolest jelena
 • Kuga konja
 • Infektivna anemija kopitara
 • Afrička kuga svinja
 • Miksomatoza
 • Vezikularni stomatitis
 • Groznica Rift doline
 • Najrobi bolest ovaca

Stručna služba Ekozaštite je osposobljena za izvršavanje dezinsekcije u privrednim objektima, privatnim kućama i stanovima, farmama, šumskim gazdinstvima itd.

Naročito smo ponosni na sistematsko larvicidno suzbijanje komaraca na teritoriji grada Bijeljine, koju radimo već nekoliko godina. Tom prilikom koristimo biološke preparate koji su neškodljivi za životnu sredinu i jedini smo u BiH koji suzbijanje komaraca izvode na takav način!

Naša služba na stručan i profesionalan način veoma uspiješno vrši suzbijanje svih vrsta insekata, a naročito.

 • žohara
 • mrava
 • osa
 • stršljenova
 • mušica
 • komaraca
 • buva
 • krpelja
 • stjenica

Dezinsekciju obavljamo postupkom:

 • Hladno i toplo zamagljivanje
 • Prskanje
 • Primjenom gela
 • Larvicidnim tretmanima
 • Premazivanjem površina
 • Igeba
 • Bayer
 • Valent